VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

DAO CẠO LẮP GHÉP

 

Bộ dao cạo mủ lắp ghép cấu tạo gồm: lưỡi dao, thân dao và cán dao rời, được lắp ghép dễ dàng.

Khi lưỡi dao bị mòn được thay thế dễ dàng và không tốn tiền thay cán dao.