VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Giống cao su tiến bộ

Cây con dạng bầu, 1 - 2 tầng lá, khối lượng ≤ 3 kg, kích thước 12 x 33 cm.

Việc xây dựng một vườn cây đồng đều, sinh trưởng khoẻ, rút ngắn được thời gian kiến thiết cơ bản (KTCB), nâng cao tỷ lệ cây đưa vào khai thác sớm đối với loại cây trồng dài ngày như cây cao su từ lâu đã là mối quan tâm chính đối với người trồng và nghiên cứu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế của vườn cao su. Nhằm đạt được mục tiêu trên, các tiến bộ kỹ thuật tiếp tục được hoàn thiện, được tích hợp đồng bộ trên các mô hình nghiên cứu. Trong đó, tiến bộ về cây con chất lượng cao, giống mới, và các kỹ thuật chăm sóc tích cực trong thời gian KTCB là quan trọng nhất để đạt được vườn cây chất lượng cao, rút ngắn thời gian KTCB.

Liên hệ:

1) TS. Vũ Văn Trường

Trưởng Bộ môn Giống

Điện thoại: (0274) 356 4596

Email: 

2) ThS. Nguyễn Thành Nhân

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giống Cao su

Điện thoại: (0274) 356 4506 - 0919230616

Email: 

3) TS. Trần Đình Minh

Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Phát triển Cao su Tiểu điền

Điện thoại: (0251) 372 6010 

Email: