VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Văn phòng Viện

 

Cơ cấu tổ chức

Gồm 10 CB-CNV. Trong đó:

Kỹ sư/Cử nhân: 02 người.

Phó Chánh Văn phòng:  Nguyễn Thị Lệ

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác Quản lý Hành chính, Quản trị, Văn thư - Lưu trữ;

Quan hệ với các cơ quan hữu quan và các tổ chức trong nước;

Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các sự kiện của Viện;

Tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc tại Viện;

Ban hành các văn bản và thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của Viện;

Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, vật tư thiết bị, phương tiện của Viện.

 

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

236Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Điện thoại

(028) 39 32 63 12 - (028) 39 32 63 13

Số Fax

(028) 39 32 63 14

Địa chỉ Email

vanphong@rriv.org.vn