VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Hoạt động chung

Nghiên cứu và phát triển

- Tạo và tuyển giống cao su thích hợp cho các vùng sinh thái trên cả nước.

- Nghiên cứu các biện pháp canh tác cao su tiến bộ cho các thành phần trồng cao su.

- Nghiên cứu chế độ bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng, sử dụng phân bón, phân hạng đất trồng cao su.

- Nghiên cứu các biện pháp phòng trị bệnh, côn trùng và quản lý cỏ dại cho vườn cây cao su.

- Nghiên cứu chế độ thu hoạch mủ và phương pháp chẩn đoán sinh lý mủ cho vườn cao su kinh doanh.

- Nghiên cứu kỹ thuật chế biến cao su và xử lý nước thải.

 

Chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật

- Tư vấn, khuyến cáo giống cao su thích hợp cho các vùng sinh thái.

- Thực hiện dịch vụ kiểm định giống cao su cho các đơn vị sản xuất.

- Khảo sát phân hạng đất trồng cao su và thực hiện dịch vụ bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng.

- Tư vấn và thực hiện dịch vụ phòng trị các bệnh hại trên cây cao su.

- Tư vấn kỹ thuật thu hoạch mủ đạt hiệu quả cao và thực hiện chẩn đoán sinh lý mủ.

- Chuyển giao kỹ thuật chế biến cao su tờ RSS quy mô tiểu điền.

- Chuyển giao kỹ thuật xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su.

- Tư vấn xây dựng phòng kiểm nghiệm và thực hiện kiểm nghiệm cao su thiên nhiên.

 

Đào tạo

- Hướng dẫn sinh viên trung cấp, đại học và trên đại học các chuyên ngành nông học, công nghệ sinh học, công nghệ hoá học và kỹ thuật môi trường.

- Tổ chức các lớp đào tạo về giống, nông hóa thổ nhưỡng, bảo vệ thực vật, thu hoạch mủ, quản lý chất lượng cao su thiên nhiên, chế biến cao su RSS và xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su.

 

Hợp tác trong và ngoài nước

- Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là thành viên chính thức của Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc tế (International Rubber Research Development Board- IRRDB), đồng thời là Thành viên Liên kết của nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc tế (International Rubber Study Group – IRSG).

- Hợp tác với nhiều Viện Nghiên cứu Cao su trên thế giới.

- Hợp tác trong nhiều lĩnh vực với các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu, các đơn vị trồng và sản xuất cao su trong nước.