VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

P. Khoa học - Công nghệ

 

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: ThS. Phan Đình Thảo

 (đang cập nhật ...)

  

Chức năng nhiệm vụ:

(Đang cập nhật...)

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 534 290

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

khcn@rriv.org.vn