Visitors : 7160

BAN GIÁM ĐỐC
Viện Trưởng: KS. Mai Văn Sơn


Phó Viện Trưởng:
                     KS. Nguyễn Ngọc Truyện

                     Ths. Lại Văn Lâm
                     Ths. Phan Thành Dũng 

Trung tâm nghiên cứu chính của Viện NCCSVN tại Lai khê 

Lịch sử

Được thành lập năm 1941 dưới tên gọi là Viện Nghiên cứu Cao su Đông Dương (I'Institut des Recherchers sur le Caoutchouc en Indochine - IRCI), Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (Rubber Research Institute of Vietnam - RRIV) đã trải qua nhiều thăng trầm trong chiến tranh cho đến khi hoạt động nghiên cứu khoa học được tái lập vào năm 1975. Hiện nay Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là bộ phận nghiên cứu - triển khai của Tổng Công ty Cao su Việt Nam (GERUCO).

Tổ chức

Hiện nay lực lượng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam gồm 70 cán bộ nghiên cứu và hơn 380 kỹ thuật viên. Cán bộ nghiên cứu của RRIV được bố trí trong 5 bộ môn thuộc các lĩnh vực Tạo tuyển Giống, Nông hóa Thổ nhưỡng, Bảo vệ Thực vật, Sinh lý & Khai thác và Chế biến Cao su cùng với 2 trung tâm nghiên cứu: Trung tâm Quản lý Chất lượng Cao su Thiên nhiên và Trung tâm Công nghệ Cao su; Hai Trung tâm nghiên cứu cùng để phát triển cao su tiểu điền và chuyển giao kỹ thuật cho vùng cao su Tây nguyên. Ngoài ra, RRIV còn có 4 Trạm thực nghiệm, có tổng diện tích 900 ha tại các vùng sinh thái khác nhau trong cả nước.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ xuyên suốt của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đốt với Ngành cao su Việt Nam là tăng cường tính cạnh tranh và tính bền vững của công nghiệp cao su Việt Nam trong bối cảnh tàon cầu hoá, thông qua các chương trình trọng điểm về nghiện cứu - phát triển và chuyển giao côgn nghệ.

Phòng kiểm nghiệm cao su Trung tâm công nghệ cao su Xưởng sơ chế cao su tờ

Nghiên cứu - Phát triển

Vườn ươm

Nhằm mục đích gia tăng sản lượng vườn cây cao su,  nhiều đề tài, dự án đã được triển khai trong lĩnh vực tạo tuyển giống cao su có sản lượng mủ và gỗ cao, khuyến cáo giống cho các vùng sinh thái khác nhau và rút ngăn thời gian kiến thiết cơ bản dựa trên phân hạng đất cũng như quản lý nước và dinh dưỡng đồng thời với việc cung cấp vật liệu trồng tiến bộ và các biện pháp phòng trừ bệnh hại.

Một số đề tài, dự án khác hướng tới tăng cường tính bền vững của vườn cây cao su qua các hệ thống canh tác phù hợp cho vườn cây tiểu điền trong thời gian kiến thiết cơ bản cùng với các chế độ khai thác và bảo vệ thực vật cho vườn cây trong giai đoạn trưởng thành. Lĩnh vực sau thu hoạch cũng được chú trọng với các đề tài, dự án cải tiến công nghệ chế biến cao su cho các loại sản phẩm khác nhau, kỹ thuật chế biến dành cho vườn cây tiểu điền, tăng cường chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm cao su.

Chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật

Đào tạo về các lĩnh vực khác nhau cho đại điền và tiểu điền là một trong những dịch vụ mà Viện NCCSVN cung cấp. Giới tiểu điền chủ cũng được hưởng lợi thông qua hoạt động khuyến nông của Viện NCCSVN. Đối với cao su đại điền, Viện NCCSVN cung cấp các dịch vụ chuẩn đoán sinh lý mủ và khuyến cáo chế độ bón phân. Ngoài ra, sự hỗ trợ của Viện NCCSVN còn thể hiện dưới dạng biện pháp phòng trừ bệnh hại, kiểm nghiệm chất lượng cao su, cung cấp vật liệu trồng mới cũng như tư vấn trong các vấn đề kỹ thuật khác.

Hợp tác quốc tế

Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là thành viên chính thức của Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc tế (International Rubber Research and Developoment Board - IRRDB) và là thành viến bán chính thức của Nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc tế (International Rubber Study Group - IRSG).

Vườn ươm Các giống mới của Viện NCCSVN đang thử nghiệm

COPYRIGHT © 2006 BY RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIETNAM
Business registration Certificate No. 121/TTM-VNNIC dated January 07 2002
Developed by ANDI Software Co.,Ltd