VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Nghiên cứu Di truyền - Giống

Phụ trách phòng: TS. Vũ Văn Trường

 

Chức năng nhiệm vụ:

Nghiên cứu

- Bảo tồn và khai thác nguồn gen cây cao su (hơn 3.300 kiểu gen) tại Việt Nam, Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen bằng các kỹ thuật sinh học phân tử;

- Nghiên cứu, tạo tuyển giống cao su mới phục vụ cho việc canh tác cây cao su trên nhiều vùng sinh thái khác nhau tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong đó kết hợp phương pháp lai tạo giống truyền thống với các kỹ thuật sinh học hiện đại (sinh lý, sinh hóa và sinh học phân tử) theo những mục tiêu (gỗ - mủ, mũ - gỗ, chống chịu khô hạn,…).

Chuyển giao khoa học kỹ thuật:

- Tư vấn cơ cấu giống cao su phục vụ TC-TM, kiểm định giống cao su vườn nhân và vườn ương, định danh giống cao su giai đoạn KTCB và sản xuất kinh doanh;

- Tư vấn và hướng dẫn áp dụng phương pháp chẩn đoán nhanh hàm lượng đường sucrose trong mủ trên vườn khai thác;

- Sản xuất và cung cấp cây giống, gỗ ghép cao su đảm bảo về chất lượng để phục vụ công tác TC-TM;

- Tư vấn, cung cấp thông tin, đào tạo nâng cao trình độ cho người trồng cao su trong việc TC-TM, quản lý vườn cây;

- Tập huấn kỹ thuật nhận diện giống cao su cho các công ty cao su trực thuộc Tập đoàn CNCS Việt Nam;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác trao đổi giống đa phương và song phương với các Viện nghiên cứu cao su trên thế giới.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 565 596

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.giong@rriv.org.vn