VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Nghiên cứu Di truyền - Giống

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: TS. Trần Thanh

Phó trưởng phòng:  ThS. Vũ Văn Trường và TS. Trần Đình Minh

Gồm 31 CB-CNV. Trong đó:

- Tiến sĩ: 01 người

- Thạc sĩ: 06 người

- Kỹ sư: 09 người

- Kỹ thuật viên: 05 người

- Công nhân kỹ thuật: 10 người

 

Chức năng nhiệm vụ:

Lưu trữ nguồn gen cây cao su.

Lai tạo giống cao su mới năng suất kháng bệnh và các điều kiện bất thuận.

 

Thông tin liên hệ

 

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 565 596

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.giong@rriv.org.vn