VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Nghiên cứu Bảo vệ thực vật

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: TS. Trần Ánh Pha

Phó trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Đôn Hiệu

                                   

 

Chức năng nhiệm vụ:

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học, biện pháp quản lý và phòng trị các loại dịch hại (bệnh, côn trùng, cỏ dại) trên cây cao su;

- Khảo nghiệm các loại hóa chất phòng trị dịch hại cho vườn cây cao su;

- Tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật bảo vệ thực vật trên cây cao su;

- Tập huấn kỹ thuật công tác bảo vệ thực vật cây cao su;

- Sản xuất và cung cấp một số thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất, canh tác cao su; 

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 565 150

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.bvtv@rriv.org.vn