VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Nghiên cứu Bảo vệ thực vật

 

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Anh Nghĩa

Phó trưởng phòng:  ThS. Trần Ánh Pha

                                     ThS. Nguyễn Đôn Hiệu

Gồm 19 CB-CNV. Trong đó:

- Tiến sĩ: 01 người

- Thạc sĩ: 03 người

- Kỹ sư: 05 người

- Kỹ thuật viên: 05 người

- Công nhân kỹ thuật: 05 người

 

Chức năng nhiệm vụ:

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, biện pháp quản lý và phòng trị các loại dịch hại (bệnh, côn trùng, cỏ dại) trên cây cao su;

Khảo nghiệm các loại hóa chất phòng trị dịch hại cho vườn cây cao su;

Tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật bảo vệ thực vật trên cây cao su;

Tập huấn kỹ thuật công tác bảo vệ thực vật cây cao su;

Sản xuất và cung cấp một số thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất, canh tác cao su; 

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 565 150

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.bvtv@rriv.org.vn