VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Nghiên cứu Bảo vệ thực vật

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: TS. Trần Ánh Pha

                                 

Chức năng nhiệm vụ:

1. Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu phòng chống các loại sâu, bệnh hại và cỏ dại cho cây cao su;

2. Nghiên cứu dự tính, dự báo sâu, bệnh hại phục vụ cho sản xuất kinh doanh cây cao su;

3. Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ thực vật vào sản suất kinh doanh cây cao su thông qua dịch vụ: tư vấn, tập huấn, websites,…;

4. Sản xuất thực nghiệm và/hoặc hợp tác phân phối một số thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất, canh tác cao su;

5. Đào tạo/tập huấn kỹ thuật về bảo vệ thực vật cho cây cao su cho mọi đối tượng; hướng dẫn học viên/sinh viên thực hiện tiểu luận/khóa luận/đề tài tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học và hỗ trợ hướng dẫn học viên thực hiện luận văn tốt nghiệp sau đại học;

6. Thực hiện các hợp tác nghiên cứu trong nước và ngoài nước về lĩnh vực bảo vệ thực vật cho cao su.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 565 150

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

bm.bvtv@rriv.org.vn